Walne zebranie 14.11.2012

Dnia 14 listopada 2012 r. odbyło  się doroczne Walne Zabranie członków BKT. Wzięło w nim udział 13 spośród 18 osób uprawnionych do głosowania oraz 5 zaproszonych gości. 
Przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdanie z działalności Zarządu.