Wykaz promocji na stopnie Dan/Poom

Wykaz osób, które rozpoczęły w Bydgoszczy trening Taekwondo w grupach prowadzonych przez Dariusza Ćwiklińskiego i były trenowane wyłącznie przez niego do momentu promocji na stopień Dan/Poom (z wyjątkiem Damiana Domagały) – łącznie są to 32 osoby, które zaliczyły 45 egzaminów, wszystkie bez poprawek!

Licz
ba
pro
mo
cji
Licz
ba
osób
Imię i
nazwisko
Stopień
Dan/
Poom
Data i miejsce
egzaminu 
 Egzaminator
1
2
1
2
Daria Ćwiklińska
Bartłomiej Reszka
1
1
Czerwiec 2001,
Poznań
Mistrz
Soo Kwang Lee
3
4
5
6
3
4
5
6
Przemysła Kalitowski
Alina Lewandowska
Patryk Mycyk
Filip Sochański
1
1
1
1
Czerwiec 2002,
Bydgoszcz
Mistrz
Soo Kwang Lee
7
8
9
10


7
8
Daria Ćwiklińska
Bartłomiej Reszka

Bartosz Stachniczek
Marcin Szynkiewicz
2
2
1
1
Lipiec 2004,
Sopot
Mistrz
Soo Kwang Lee
11

9

Dawid Fifielski

1

Wrzesień 2006,
Warszawa

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, D.Nowicki, D.Ćwikliński

12

10

Patryk Pepeta

1

Grudzień 2007,
Olsztyn

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, D.Nowicki, D.Ćwikliński

13
14
15
11
12
13
Bartosz Ćwikliński
Kacper Podpłoński
Agata Wojciechowska
1
1
1
Czerwiec 2008,
Bydgoszcz

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, G.Brodzik, D.Ćwikliński

16
17

14
Przemysław Kalitowski
Krzysztof Furman 
2
1
Grudzień 2008,
Warszawa

Komisja Egzaminacyjna PZTO: M.Burdalski, G.Brodzik, J.Miller

18
19
20
15
16
17
Piotr Kroshel
Angelika Burda
Mirosław Furman
1
1
1
Wrzesień 2009,
Bydgoszcz

Komisja Egzaminacyjna PZTO: G.Brodzik, Cheol In Kang, D.Ćwikliński

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
18
19
20

21
22
23
24
25
26
Daria Ćwiklińska
Patryk Pepeta
Agata Wojciechowska
Bartosz Ćwikliński

Marta Wojciechowska
Paweł Stoiński
Karol Kruk
Krzysztof Furman
Natan Orzechowski
Szymon Krawczyk
Patryk Orkisz
Michał Maciejewski
Marcin Mielcarzewicz
Łukasz Karaszewski
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Grudzień 2010,
Bydgoszcz
Mistrz
Soo Kwang Lee
35
36
37
38
39
40


27
28
29
30
Piotr Kroshel
Bartosz Stachniczek
Marek Mróz
Marek Malinowski
Mikołaj Witkiewicz
Bartłomiej Wachnik
2
2
1
1
1
1
Kwiecień - Sierpień 2012,
Poznań
Mistrz
Soo Kwang Lee
D. Ćwikliński
41
42
43

31

Bartosz Ćwikliński
Damian Domagała
Marta Wojciechowska
3
3
2
Grudzień 2014,
Bydgoszcz
D. Ćwikliński
44
45

32 
Marek Malinowski
Kacper Osiadło 
2
Grudzień 2015,
Bydgoszcz 
D. Ćwikliński