Związkowy egzamin na stopnie mistrzowskie

Dnia 6 października 2012 r. w Poznaniu odbył się związkowy egzamin na stopnie mistrzowskie. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: (na zdjęciu od lewej) Piotr Wesołek, Mistrz Soo Kwang Lee, Dariusz Ćwikliński.Do egzaminu przystąpiło łącznie 11 osób. 3 spośród nich zaliczały poprawki z poprzednich egzaminów przed Mistrzem Soo Kwang Lee. Pozostałe 8 osób zdawało pełen egzamin przed komisją: zdały 3 osoby, natomiast 5 osób nie zaliczyło egzaminu.