Nasz trener w nowej komisji egzaminacyjnej PZTO

Prezes PZTO powołał Komisję Egzaminacyjną na stopnie mistrzowskie Poom/Dan. W jej skład weszły osoby, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie Prezesa PZTO i zgodziły się wziąć udział w jej pracach.

Oprócz Prezesa Związku, który zgodnie z Regulaminem Kukkiwon czuwa bezpośrednio nad prawidłowym przebiegiem i organizacją egzaminów na stopnie Poom/Dan do Komisji Egzaminacyjnej weszli:

1. SKLee - 9 dan
2. Cheol in Kang - 7 dan
3. Mariusz Burdalski - 6 dan
4. Piotr Wesołek - 5 dan
5. Jerzy F. Miller - 5 dan
6. Dariusz Ćwikliński - 5 dan
7. Tadeusz Snopek - 5 dan
8. Leszek Wenecki - 5 dan

Pierwsze posiedzenie KE odbędzie się w lutym 2012 roku. Wówczas zostanie wyłoniony Przewodniczący Komisji oraz zostaną ustalone terminy egzaminów mistrzowskich w 2012 roku, wraz ze składem osobowym komisji. Następnie ukonstytuowana KE wprowadzi zmiany do Regulaminu Nadawania Stopni Uczniowskich i Mistrzowskich PZTO oraz ustali terminy szkolenia dla egzaminatorów PZTO. W dalszej kolejności określony zostanie zakres współpracy z Kukkiwon w sprawie kursu na instruktora międzynarodowego WTF/Kukkiwon.

Źródło: PZTO