Nazwy technik

Wszystkich uczestników treningu z Mistrzem Soo Kwang Lee obowiązuje znajomość nazw technik:

  • Batanson Tok Czigi
  • An Palmok Heczo Maki

  • Me Czumok Nerio Czigi

  • Sonal Mok Czigi