Zasady Rywalizacji W Poomsae i Interpretacja

Opracował Mariusz Sulma, 23.10.2008 r.
z tekstu oryginalnego „Poomsae competition rules & interpretation” ze zmianami

Konkurencja

Art.1 Cel
Art.2 Zastosowanie
Art.3 Strefa współzawodnictwa
Art.4 Uczestnik
Art.5 Klasyfikacja współzawodnictwa
Art.6 Podział na grupy wiekowe i płeć
Art.7 Metody współzawodnictwa
Art.8 Autoryzowane Poomsae (1 i 2 pula obowiązkowych poomsae)
Art.9 Rywalizacja w Poomsae
Art.10 Czas trwania zawodów
Art.11 Ciągniecie losów
Art.12 Zabronione czyny/Kary
Art.13 Procedury zawodów
Art.14 Koordynator zawodów
Art.15 Kryteria punktacji
Art.16 Metody przyznawania punktów
Art.17 Podanie wyników
Art.18 Decyzja i ogłoszenie zwycięzcy
Art.19 Procedury zawieszenia zawodów
Art.20 Sędziowie
Art.21 Tablice rejestrujące
Art.22 Formowanie i przydział sędziów
Art.23 Inne kwestie niewyszczególnione w zasadach współzawodnictwa

Art.1 Cel

Celem Zasad Rywalizacji W Poomsae jest sprawiedliwe i gładkie przejście przez kwestie dotyczące zawodów w Poomsae na wszystkich poziomach promowanych i akceptowanych prze Światową Federacje Taekwondo oraz jej Unie Kontynentalne i Związki Narodowe, zapewniając nałożone i znormalizowane zasady.

(Interpretacja)
Celem artykułu 1 jest zapewnienie o wszystkich znormalizowanych zawodach Taekwondo Poomsae na całym świecie. Jakiekolwiek zawody nieprzestrzegające fundamentalnych praw tych zasad nie może by rozpoznawalna jako zawody w Taekwondo Poomsae.

Art.2 Zastosowanie

Zasady Rywalizacji będą zastosowane do wszystkich zawodów Poomsae promowanych i/lub rozpoznawalnych przez WTF, każdą Unie Kontynentalną i każdego członka Narodowego Związku. Jednakże, każdy członek Związku Narodowego Pragnący zmodyfikować niektóre części Zasad Rywalizacji musi wpierw uzyskać zgodę WTF-u.

(Wyjaśnienie #1)
Zgoda na poprawkę:
Każda organizacja pragnąca wnieść zmianę w jakiejś części funkcjonujących zasad musi złożyć do WTF-u pismo swojej prośby wraz z uzasadnieniem chęci zmian. Zgoda na jakąkolwiek zmianę w tych zasadach musi być otrzymana przez WTF jeden miesiąc przed zaplanowanymi zawodami.

(Wyjaśnienie #2)
Zmiany w kategoriach, wzrost lub zmniejszenie liczby Międzynarodowych Sędziów w Poomsae, zmiany w miejscu zasiadania kontrolera, sędziego głównego i/lub lekarza zawodów, itd., są rzeczami które mogą być zawarte w kategoriach aspektów zawodów w Poomsae, które mogą być zmodyfikowane dopiero po uzyskaniu zgody przez WTF. Jednakże, istotne aspekty przyznawania punktów nie mogą być zmienione pod żadnym pozorem.

Art.3 Strefa współzawodnictwa

Strefa współzawodnictwa będzie kompromisem Strefy Zawodów liczącą 12m×12m w systemie metrycznym i będzie powierzchnią płaska która nie będzie utrudniać występu. Strefa Zawodów ma być pokryta matą elastyczna lub będzie drewnianym parkietem, może być zainstalowana na podwyższeniu 0.5m-0.6m wysoka od podłoża, jeśli to konieczne. Zewnętrzna część Linii Granicznej powinna być pochylona pod kątem mniejszym niż 30° dal bezpieczeństwa zawodników.

(Interpretacja)
W razie użycia podwyższenia, platforma musi być szersza niż Strefa Współzawodnictwa, z uwzględnieniem pozycji sędziów.

1.Wytyczne granic Strefy Zawodów

1) 12m×12m będzie nazywane Strefą zawodów.

2) Wytyczne granic Strefy Zawodów będą wyróżnione biała linia szeroką na 5cm w razie rozgrywania zawodów na drewnianym parkiecie.

2. Oznaczenie Stanowisk (Proszę odnieść się do Diagramu 1, strona 4)

1) Stanowisko Sędziowskie: Siedmiu sędziów będzie siedzieć oddalonych od Strefy Zawodów oraz o 2m od siebie, czterema sędziami ustawionymi przodem do zawodnika i trzema ustawionymi z tyłu zawodnika. Linią graniczną sąsiadujących z sobą czterema sędziami, uznawana linia graniczna #1, za którą, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, linie graniczne #2, #3, i #4. Sędziowie usytuowani zgodnie z ruchem wskazówek zegara od lewej linii granicznej #1. W razie pięcioosobowej komisji sędziowskiej, trzech sędziów umiejscowionych jest przodem do zawodnika a pozostali dwaj ustawieni z tyłu zawodnika, w takim samym porządku jak w systemie siedmioosobowej komisji.

2) Stanowisko Arbitra: Arbiter umiejscowiony jest obok sędziego numer 1.

3) Umiejscowienie zawodników: zawodnicy zajmują miejsce 2m w tył od środka Strefy Zawodów, w kierunku linii #3.

4) Ustawienie Stanowiska rejestrującego: umieszczone 3m od Arbitra po jego prawej stronie.

5) Umiejscowienie koordynatorów zawodów: koordynatorzy umiejscowieni są poza Strefą Zawodów, 1m od narożnika pomiędzy liniami granicznymi #1 i #4.

6) Miejsce zawodników oczekujących oraz trenerów: oczekujący zawodnicy i trenerzy ustawieni są poza Strefą Zawodów, 3m od rogu pomiędzy liniami granicznymi #3 i #4.

7) Stanowisko stolika Inspekcji Technicznej: stolik Inspekcji Technicznej umiejscowiony jest przy wejściu do Strefy Zawodów, za narożnikiem linii granicznych #3 i #4, z uwzględnieniem obiektów w strefie rozgrywek.

(Wyjaśnienie #1)
Elastyczna mata: Tylko zatwierdzona mata przez WTF może być używana do wygrywania Zawodów Poomsae

(Wyjaśnienie #2)
Kolor: Według koncepcji kolor powierzchni maty nie powinien oddawać jaskrawych kolorów, lub by meczącym dla oczu zawodników lub widzów. Koncepcja koloru musi także być właściwie dopasowana do ogólnego wystroju miejsca.

(Wyjaśnienie #3)
Stolik Inspekcji Technicznej: przy Stoliku Inspekcji Technicznej, kontroler sprawdza czy stroje noszone przez zawodników są zatwierdzone przez WTF, oraz czy psuje on zawodnikowi. Od zawodnika wymagana będzie zmiana stroju jeśli zostanie on uznany za niewłaściwy.

(Wyjaśnienie #4)
Podest Zawodów: podest musi być wybudowana zgodnie z następującym diagramem

Diagram 1. Pole rozgrywek


Legenda:

Re - Tablica rejestrująca
A1 - Arbiter
S1,2,3,4,5,6 - sędziowie
P1 - Strefa Zawodów
P2 - Zawodnik
P3 - Oczekujący zawodnicy i trenerzy
P4 - Koordynator zawodów
Linie graniczne 1,2,3,4
A, B, C, D

Diagram 2. Podest zawodówArt.4 Zawodnik

 1. Kwalifikacje zawodników

  1) Posiadacz narodowości uczestniczącej drużyny

  2) Rekomendacja przez Narodowy Związek Taekwondo

  3) Posiadacz stopnia Poom, Dan wydanego przez WTF lub Kukkikwon

  4) Juniorzy (14-18 lat)

  5) Pierwszy podział Seniorów (19-30 lat)

  6) Drugi podział Seniorów (31-40 lat)

  7) Pierwszy podział Mistrzów (41-50 lat)

  8) Drugi podział Mistrzów (51 lat i wyżej)

(Interpretacja)
Ograniczenia wiekowe Juniorów, Seniorów i Mistrzów bazują na roku, a nie na dacie, kiedy Mistrzostwa są rozgrywane. Na przykład, w Juniorach, zawodnicy są pomiędzy 14 a 17 rokiem życia. W związku z tym, w Mistrzostwach Juniorów w Poomsae rozgrywanych 4 Września 2006 roku, uczestnicy urodzeni pomiędzy 1 Stycznia 1989 a 31 Grudnia 1992 roku, spełniają niezbędne warunki by uczestniczyć w tych zawodach.

 1. Stroje Zawodników

  1) Uczestnicy zobowiązania są do noszenia strojów zatwierdzonych przez WTF, usankcjonowanych na Mistrzostwach w Poomsae.

 1. Nadzór medyczny

  1) Na zawodach Taekwondo promowanych i sankcjonowanych przez WTF, każde użycie lub administracja środkami dopingującymi lub substancjami chemicznymi opisanymi w Zasadach Antydopingowych WTF jest zakazana.

  2) WTF może zrealizować testy medyczne uznając je przymusowymi w celu upewnienia się czy uczestnik nie popełnił naruszeń w Zasadach Antydopingowych WTF, i Każdy zwycięzca który odmówi poddania się tym testom lub któremu zostanie udowodnione, to że popełnił takie naruszenie, to wtedy zostanie usunięty z końcowej klasyfikacji. W związku z tym, następny w kolejce w końcowej klasyfikacji zostanie ogłoszony zwycięzcą.

  3) Komisja Organizacyjna jest odpowiedzialna za realizacje testów medycznych.

  4) Wszystkie szczegóły dotyczące kwestii dopingowych zostaną uporane zgodnie z Zasadami Antydopingowymi WTF.

Art.5 Klasyfikacja współzawodnictwa

Zawodnicy mogą startować w więcej niż jednej kategorii na zawodach chyba ze on/ona ograniczony/a jest przez płeć lub wiek.

 1. Mężczyźni indywidualnie

 2. Kobiety indywidualnie

 3. Mężczyźni drużynowo

 4. Kobiety drużynowo

 5. Pary

Art.6 podział na grupy wiekowe i płeć

 1. Mężczyźni, kobiety i mieszane kategorie są podzieleni ze względu na wiek.

 2. Nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących Poom/ Dan do konkurencji drużynowych.

 3. Mężczyźni i kobiety są podzieleni według poniższego schematu:

Przedział

Junior

Pierwszy
Senior

Drugi
Senior

Pierwszy
Mistrzowski

Drugi
Mistrzowski

Wiek

14-18

19-30

31-40

41-50

51 i starsi

Indywidualnie

Mężczyźni

1

1

1

1

1

Kobiety

1

1

1

1

1


Przedział

1-wszy

2-gi

Wiek

14-35

36 lub starsi

Pary

2

2

Drużyny

Mężczyźni

3

3

Kobiety

3

3

Art.7 Metody współzawodnictwa

 1. Wszystkie międzynarodowe zawody uznawane przez WTF są formowane z udziałem co najmniej 4 krajów z nie mniej niż 4 uczestników w każdym przedziale.

 2. System współzawodnictwa jest podzielony jak niżej

 1. Pojedyncze eliminacje systemem turniejowym

 2. Każdy z każdym

 3. System eliminacji

 1. Runda finałowa

Dwa poomsae muszą być przedstawione przez każdego z finalistów.

(Wyjaśnienie #1)
System eliminacji obejmuje eliminacje, półfinały i finały.

(Wyjaśnienie #2)
Eliminacje: zawodnicy przedstawiają 1 przymusowe Poomsae, połowa z nich przechodzi do następnej rundy bazując na punktach jakie uzyskali.

(Wyjaśnienie #3)
Półfinały: jedno z trzech obowiązkowych Poomsae z drugiej puli musi być zaprezentowane, oraz zostanie wyłonionych ośmiu finalistów na podstawie uzyskanych punktów

(Wyjaśnienie #4)
Finał: od zawodników wymagane jest przedstawienie dwóch pozostałych obowiązkowych Poomsae z drugiej puli, które nie zostały zaprezentowane w wcześniejszej rundzie. Trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody.

(Wyjaśnienie #5)
W całym przebiegu zawodów, włącznie z rundami eliminacyjnymi i półfinałami, jedno przydzielone obowiązkowe Poomsae ma być zademonstrowane oprócz rundy finałowej i systemu eliminacji.

Art.8 Autoryzowane Poomsae

Podział wiekowy

1 pula Poomsae

2 pula Poomsae

Juniorzy

(14-18 lat)

Taegeuk 4, 5, 6, 7 Jang

Taegeuk 8 Jang,
Koryo, Keumgang, Taeback

Pierwszy
Senior (19-30 lat)

Taegeuk 6, 7, 8 Jang Koryo

Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin

Drugi
Senior (31-40 lat)

Pierwszy
Mistrzowski (41-50 lat)

Taegeuk 8Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon

Drugi Mistrzowski
(51 i starsi)

Koryo, Keumgang,
Taeback Pyongwon

Shipjin, Jitae,
Chonkwon, Hansu

Pary

14-35 lat

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo

Keumgang, Teaback,
Pyongwon, Shipjin

36 i starsi

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon


Drużyny

14-35 lat

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo

Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin

36 i starsi

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pyougwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon

Art.9 Rywalizacja w Poomsae

Regulacje w rywalizacji w Poomsae są wybierane osobno

Art.10 Czas trwania zawodów

 1. Czas trwania zawodów w przedziałach

 1. Konkurencja indywidualna: od 1min do 2min

 2. Konkurencja drużynowa: od 1min do 2min

 3. Konkurencja par: od 1min do 2min

 4. Przerwa podczas finałów wynosi 1 min

(Interpretacja)
Odbędzie się jedno minutowa przerwa po ogłoszeniu decyzji przez koordynatora zawodów.

Art.11 Ciągnięcie losów

 1. Ciągniecie losów jest przeprowadzane dzień wcześniej niż pierwszy dzień zawodów w obecności urzędnika WTF-u włączając delegata technicznego WTF-u i reprezentantów biorących udział państw.

 2. Urzędnicy przydzieleni do ciągnięcia losów są wyznaczeni na rzecz członków biorących udział państw nie prezentowanych na sesji.

 3. Kolejność losowania może być zmieniona zgodnie z decyzją Kierownika Drużyny na zebraniu.

Art.12 Zabronione czyny/Kary

 1. Kary za zabronione czyny są oznajmiane przez Arbitra głównego.

 2. Kary są zdefiniowane jako „Gam-jeon” (odliczenie punków za karę)

 3. „Gam-jeon” przyznawane są pod następującymi, zabronionymi czynami:

 1. Wypowiadanie nieodpowiednich uwag lub jakichkolwiek uwag za złe prowadzenie od zawodnika lub od trenera.

 2. Zgodnie z ocena przez sędziego, trener zawodnika amatora lub praktykanta taekwondo powinni umieć się zachować i mieć szacunek do kodeksu sprawowania.

 3. Sportowcy czy trenerzy nie powinni przerywać lub stawać na drodze koordynatorów zawodów środku koordynowania przez nich zawodów.

 4. Jeśli uczestnik został oceniany twon(2) odliczeniami, sędzia ogłosi zawodnika przegranym przez punkty karne.

(Interpretacja)

Jeśli uczestnik zbierze dwa „Gam-jeom” (odliczenie punktów za karę), Sędzia ogłosi uczestnika przegranym przez punkty karne. „Gam-jeom”, jak zdefiniowany w artykule, odwołuje się do odliczenia punktów za zachowanie które obraża ducha współzawodnictwa sportowego, raczej niż do oceniania sędziów co do dokładności w ocenianiu i prezentacji.

Art.13 Procedury zawodów

 1. Wywołanie zawodnika

Wcześniejsze trzy minutowe powiadomienie od zaplanowanego początku konkurencji, imiona zawodników zostaną zapowiedziane trzy razy w jednominutowych odstępach. Każdy zawodnik który nie zjawi się na Polu Zawodów w czasie jednej minuty od zaplanowanego startu konkurencji będzie uważany że wycofuje się z dalszej rywalizacji i oddaje mecz.

 1. Inspekcja fizyczna i inspekcja stroju

Po wywołaniu, uczestnik zostanie poddany fizycznej inspekcji oraz inspekcji stroju przy określonym stoliku przez inspektora wydelegowanego przez WTF. Uczestnik nie powinien okazać żadnych oznak dezaprobaty, oraz nie będzie miał przy sobie żadnych obiektów które mogą uczynić krzywdę innym uczestnikom.

 1. Wejście na Stefę Zawodów

Po inspekcji, uczestnik może wejść do Strefy Zawodów, opuszczając strefę oczekujących z jednym trenerem.

 1. Procedury przed i po rywalizacji

  1) Uczestnik zacznie po ogłoszeniu „Joon-bi” (gotowy) oraz „Shi-jak” (start) przez koordynatora zawodów.

  2) Po zakończeniu Poomsae, zawodnik powinien stanąć w respektowanej pozycji i zrobi ukłon w stronę koordynatora zawodów po komendzie „Ba-ro”(stop), „Cha-ryeot”    (uwaga), „Kyeong-rye” (ukłon). Uczestnik będzie w tym czasie oczekiwał ogłoszenia decyzji koordynatora w pozycji stojącej.

  3) Sędzia ogłosi decyzje zwycięzcy według wyników pozostałych sędziów.

  4) Uczestnik wychodzi.

(Interpretacja)

Metody procedur współzawodnictwa

(Wyjaśnienie #1)
Oczekiwanie: Zawodnik czeka w strefie oczekujących na wejście dla inspekcji fizycznej i inspekcji stroju.

(Wyjaśnienie #2)
Wezwanie: uczestnik powinien czekać w strefie dla oczekujących aż do momentu wezwania go przez koordynatora.

(Wyjaśnienie #3)
Wejście: Uczestnik wchodzi pod komendą koordynatora „Chool-jeon”

(Wyjaśnienie #4)
System eliminacji: zawodnicy zmierza się ze sobą i ukłonią się pod komenda koordynatora „Cha-rueot” i „Kyeong-rye”
- Turniej pojedynczych eliminacji: drużyny niebieskie i czerwone wchodzą razem. Po oddaniu honorów, czerwona drużyna wychodzi i drużyna niebieska prezentuje się.

(Wyjaśnienie #5)
Początek pokazu: Pokaz zaczyna się kiedy koordynator ogłasza „gotowy" (joon-bee) i „start" (shi-jak)

(Wyjaśnienie #6)
Zakończenie demonstracji:
-System eliminacji: Uczestnicy pozostaną w gotowości kiedy pokaz zostanie zakończony z komendą koordynatora „powrót do pozycji wyjściowej" (Bah-roh)
-Turniej pojedynczych eliminacji: uczestnik z drużyny niebieskiej prezentuje się jako pierwszy. Po zakończeniu demonstracji zawodnika z drużyny czerwonej, obydwoje uczestnicy stoją w pozycji gotowości.

(Wyjaśnienie #7)
-Gdy używany jest elektroniczny system punktacji: sędziowie wprowadzają w elektroniczne systemy swoje wyniki potwierdzające sumę końcową.
-Gdy używane są karty: sędziowie wpisują wynik na karty potwierdzając tym samym wynik końcowy.

(Wyjaśnienie #8)
-Gdy używany jest elektroniczny system punktacji: suma punktów wprowadzona przez sędziów zostanie ujawniona dla publiki na panelu punktowym.
-Gdy używane są karty: po zapisaniu rezultatów, wynik końcowy zostaje ogłoszony.

(Wyjaśnienie #9)
Odejście uczestnika: Po ukłonie poprzedzonym komendą koordynatora „uwaga" (cha-ryuh) i „ukłon" (kyung-rae) uczestnik wychodzi po komendzie „ wyjście(tuae-jahng)”

Art.14 Koordynator zawodów

 1. Kwalifikacje

  1) Komisja Organizacyjna nominuje zatwierdzonych przez WTF koordynatorów zawodów którzy są posiadaczami Dana w Kukkikwonie i są ekspertami w Taekwondo.

 1. Zadania

  1) Nominowanych zostanie 2 koordynatorów.

  2) Dwóch koordynatorów będzie weryfikować dane uczestników i wprowadzać i wyprowadzać ich z miejsca rozgrywania konkurencji, oraz asystować wspomagających urzędników by zapewnić niezakłócony przebieg zawodów.

(Interpretacja)
Koordynator powinien otrzymać wstępne szkolenie w relacji do turnieju.

Art.15 Kryteria punktacji

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z zasadami WTF-u.

 1. Dokładność Technik w Poomsae

  1) Dokładność podstawowych ruchów

  2) Szczegóły każdego poomsae

 1. Prezentacja

  1) Biegłość

  1. Dokładność w wachlarzu ruchów

  2. Równowaga

  3. Szybkość i siła

  2) Ekspresja

  1. Siła/Szybkość/Rytm

  2. Ekspresja energii

*Szczegółowe kryteria oceniania są określone w załączniku Kryteria Oceniania

Art.16 Metody przyznawania punktów

 1. Całkowita liczba punktów to 10.0

 2. Dokładność

1) Podstawowy wynik to 5.0

2) 0.1 punktu zostanie odjęte za każdym razem gdy uczestnik nie wykona podstawowych ruchów lub związanych z dokładnością danego Poomsae.

3) o.5 punktu zostanie odjęte za każdym razem gdy uczestnik popełni błąd który uważany jest bardziej poważny niż w wcześniejszej kwestii na podstawowych ruchach lub mających związek z danym Poomsae.

     3. Prezentacja

1) Podstawowy wynik to 5.0

2) Biegłość

a. W teście biegłości, 0.1 punktu zostanie odjęte jeżeli uczestnik nie spełni kryteriów równowagi, szybkości i siły użytych precyzyjnie

b. W teście biegłości, 0.5 punktu zostanie odjęte za każdym razem gdy uczestnik popełni błędy uznane bardziej poważnymi niż w poprzedniej kwestii na podstawie siły, szybkości, rytmu i siły energii.

3) Ekspresja

a. W części ekspresji, 0.1 punktu zostanie odjęte za każdym razem gdy uczestnik nie wyrazi siły, szybkości, rytmu i siły energii poprawnie.

b. W części ekspresji, 0.5 punktu zostanie odjęte za każdym razem gdy uczestnik popełni błędy uznane bardziej poważnymi niż w poprzedniej kwestii na podstawie siły, szybkości, rytmu i siły energii.

4) Odejmowanie punktów

a. Jeżeli zawodnik przekroczy limit czasu, 0.5 punktu zostanie odjęte od wyniku końcowego.

b. Jeżeli zawodnik przekroczy linię graniczną, 0.5 punktu zostanie odjęte od wyniku końcowego.

5) Podliczanie punktów

a. Prezentacja i dokładność zostaną ocenione.

b. Kiedy wyniki zostaną podliczone średnia wszystkich wyników przyznanych przez rożnych sędziów, najwyższa i najniższa ocena za przedstawioną dokładność i prezentacje nie będą brane pod uwagę.

c. Wszystkie kary zgromadzone podczas prezentacji zostaną wzięte pod uwagę i odjęte od wyniku końcowego.

Art.17 Podanie wyników

 1. Wynik końcowy zostanie ogłoszony zaraz po zestawieniu końcowego wyniku sędziów.

 2. W przypadku użycia elektronicznych tablic:

  1) Sędziowie wprowadzają punkty w elektroniczne przyrządy po zakończeniu pokazu Pomsae, później suma wszystkich punktów zostanie automatycznie wyświetlona na monitorze.

  2) Wynik Końcowy (średnia punktów) i punkty indywidualne zostanie wyświetlone na monitorze poprzedzając to wszystko skasowaniem najwyższych i najniższych wyników pośród sędziów.

 1. W przypadku ręcznego przyznawania punktów

1) Koordynator powinien za każdym razem zebrać karty z wynikami i przekazać natychmiast do stolika tablic rejestrujących zaraz po zakończeniu Poomsae.

2) Przy stoliku tablic rejestrujących zostanie ogłoszony końcowy wynik sędziemu, poprzedzając to skreśleniem najwyższych i najniższych ocen, i ogłoszeniem wyniku końcowego lub wyświetleniem go.

Art.18 Decyzja i ogłoszenie zwycięzcy

 1. Zwycięzcą zostanie uczestnik który został nagrodzony najwyższą sumą punków.

 2. W razie remisu, zwycięzcą zostanie uczestnik który uzyska więcej punktów i prezentacji. W razie dalszego remisu , dogrywka zostanie przeprowadzona by zdeterminować. Sędzia zdecyduje które Poomsae ma zostać oceniane.

 3. Dogrywka będzie figurować jedno z obowiązkowych Poomsae. Poprzedni wynik nie będzie w żaden sposób dotyczyć wyniku z dogrywki.

 4. W przypadku dalszego remisu po dogrywce , zwycięzcą zostanie ten zawodnik który został nagrodzony większą ilością punktów w sumie, wliczając w to najwyższą i najniższą notę które wcześnie nie zostały wliczane w gromadzeniu punktów.

 5. Decyzje

  1) Wygrana przez wynik

  2) Wygrana przez decyzje Sędziego by Zatrzymać Zawody

  3) Wygrana przez wycofanie się zawodnika

  4) Wygrana przez dyskwalifikacje przeciwnika

  5) Wygrana przez ilość kar przeciwnika

(Wyjaśnienie #1)
Wygrana na punkty:
Zwycięzcą jest mający wyższą średnią ilość punktów.

(Wyjaśnienie #2)
Decyzja Sędziego o Zatrzymaniu Zawodów:
Podczas turnieju sędzia lub lekaż z komisji ustala czy zawodnik jest w stanie dalej kontynuować współzawodnictwo, nawet po (1)minucie przerwy od powrotu do zdrowia, (2) lub gdy zawodnik lekceważy komendę do kontynuacji, sędzia ogłosi konkurs za zakończony i przeciwny zawodnik zostanie ogłoszony jako zwycięzcą.

(Wyjaśnienie #3)
Wygrana przez wycofanie się przeciwnika:
Zwycięzca jest określany podczas gdy przeciwnik się wycofa

 1. Gdy uczestnik wycofuje się z zawodów w związku z kontuzja lub z innych powodów.
 2. Gdy trener rzuci ręcznikiem na plac by zapowiedzieć przegrana w zawodach.

(Wyjaśnienie #4)
Wygrana przez dyskwalifikację przeciwnika:
Gdy zawodnik traci swój status uczestnika zawodów przed ich rozpoczęciem, przeciwny uczestnik zostaje ogłoszony zwycięzcą.

(Wyjaśnienie #5)
Wygrana przez ilość kar przeciwnika:
Podczas Konkurencji gdy zawodnik uzyska dwa „Gam-jeom”(Odliczanie punktów za karę), tak jak opisane w Art.12.3, przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą.

Art.19 Procedury zawieszenia zawodów

Gdy konkurs ma być zatrzymany podczas trwania zawodów, sędzia musi wziąć pod uwagę procedury zawarte w tym Artykule.

 1. W czasie zawieszenia zawodów, sędzia zarządza stolikowi tablic rejestrujących by zawiesić pilnowanie czasu. W tym samym czasie, koordynator zawodów musi zbadać przyczynę dla przerwy w zawodach.

 2. W razie gdy zawody zostały zatrzymane przez problemy związane z uczestnikiem, i jeżeli ten uczestnik nie okazuje woli by kontynuować zawody w czasie dwóch minut, sędzia ogłosi jego przeciwnika zwycięzcą. W przypadku gdy zatrzymanie zawodów nie jest związane z uczestnikiem, problem zostanie rozwiązany szybko i następna szansa do przedstawienia zostanie dana temu zawodnikowi.

 3. Wszystkie inne problemy które mogą powstać zostaną rozwiązane podczas zebrania sędziów związanych z tą konkurencją, Prezes Komisji do spraw Poomsae, oraz Członków Nadzorujących Zawody.

Art. 20 Sędziowie

 1. Kwalifikacje

  1) Sędziowie: posiadacze Międzynarodowego Certyfikatu Sędziowskiego w Poomsae zarejestrowany w WFT.

  2) Arbiter: Posiadacz 1-wszej klasy Międzynarodowego Certyfikatu Sędziowskiego w Poomsae zarejestrowany w WFT.

 1. Obowiązki

1) Arbiter

a. Arbiter ma obowiązek udokumentować każdy ważny punkt.

b. Arbiter ogłasza zwycięzcę i wydaje „Gam-jeom”(punkty karne). Arbiter oświadcza to werdykt tylko po zatwierdzeniu go przez sędziów.

c. Arbitrowi zezwala się na zwołanie sędziów podczas trwania zawodów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2) Sędziowie

a. Sędziowie maja za zadanie udokumentowanie każdego ważnego punktu

b. Sędziowie ogłaszają swój werdykt nieomylnie jeśli wyjdzie taka prośba od arbitra.

     3. Klasyfikacja sędziów

1) Sędziowie podzieleni są według następujących kategorii:

a. Kategoria 1: sędziowie posiadający 3 klasę Międzynarodowego Certyfikatu Sędziowskiego w Poomsae i 4 lub 5 Dan zarejestrowany w WTF lub Kukkikwonie, mają prawo do sędziowania Juniorów.

b. Kategoria 2: sędziowie posiadający 2 klasę Międzynarodowego Certyfikatu Sędziowskiego w Poomsae i 6 lub 7 Dan zarejestrowany w WTF lub Kukkikwonie, mają prawo do sędziowania Juniorów i Seniorów.

c. Kategoria 3: sędziowie posiadający 1 klasę Międzynarodowego Certyfikatu Sędziowskiego w Poomsae i co najmniej 8 Dan zarejestrowany w WTF lub Kukkikwonie, mają prawo do sędziowania Juniorów i Seniorów oraz Mistrzów.

     4.Strój sędziego

1) Sędziowie są zobowiązani do noszenia stroju desygnowanego przez WTF.

2) Sędziowie nie mogą nosić ani wnosić żadnych materiałów na teren zawodów które mogłyby przeszkodzić w zawodach.

(Interpretacja)
Przewodniczący z Rady Nadzorującej Zawody ma prawo poprosić Delegata Technicznego do zmiany sędziów na zawodach jeśli ci zostali niewłaściwie przypisani, lub kiedy jest osądzone przez Radę Nadzorującą Zawody że przypisani sędziowie niesprawiedliwie prowadzą zawody lub popełnili nieuzasadnione błędy.

Art.21 Tablice rejestrujące

 1. Tablice rejestrujące mają za zadanie mierzenie czasu zawodów, włącznie z zawieszonym czasem podczas zawodów. Tablice także podliczają, zapisują, ogłaszają i wyświetlają wynik końcowy.

Art.22. Formowanie i przydział sędziów

 1. Skład sędziowski

  1) Siedmioosobowy skład sędziowski: 1 Arbiter, 6 sędziów

  2) Pięcioosobowy skład sędziowski: 1Arbiter, 4 sędziów

 1. Przydział sędziów

  1) Przydział sędziów i arbitrów zostanie wydany po ustaleniu harmonogramu zawodów.

  2) Sędziowie i arbitrzy tej samej narodowości co startujący zawodnik nie zostaną przydzieleni do takiego konkursu. Jednakże, wyjątek następuje tylko wtedy gdy liczba sędziów jest niewystarczająca, jak to może się wydarzyć.

Art. 23 Inne kwestie niewyszczególnione w zasadach współzawodnictwa.

 1. Skład Rady Nadzorującej Zawody

  1) Kwalifikacje członkowskie: nadzorujący zawody z WTF-u lub osoby z dostatecznym doświadczeniem w Taekwondo posiadający co najmniej 6 Dan rekomendowany przez Prezydenta WTF w Kukkikwonie, Sekretarza Generalnego . Delegatem technicznym będzie były członek urzędu.

  2)Struktura: jeden Przewodniczący i nie więcej niż siedmiu członków plus Delegat Techniczny.

  3) Procedury mianowania: Przewodniczący i członkowie Rady Nadzorującej Zawody zostają wyznaczeni przez Prezydenta WTF, za rekomendacja Sekretarza Generalnego WTF.

 1. Obowiązki: Rada Nadzorująca Zawody ma za zadanie wprowadzać korekty w mylnych ocenach zgodnie z decyzją uwzględniającą wniesiony protest i powziąć akcje dyscyplinarne przeciw sędziom którzy popełnili błąd w ocenie lub innym niegodnym zachowaniu, którego rezultat będzie odnotowany dla Sekretarza Generalnego WTF. Rada Nadzorująca Zawody jest także upoważniona do Na miejscowej Komisyjnej Sankcji jednocześnie na zawodach dla spraw związanych z prowadzeniem zawodów.

 2. Procedury w razie wniesienia Protestu

  1) W razie jakichkolwiek obiekcji da arbitra zawodów, oficjalny delegat drużyny ma prawo do złożenia karty protestu zgodna dla WTF, wraz z opłatą za protest w kwocie US200$, do Rady Nadzorującej Zawody w przeciągu 10 min po zakończeniu pokazu, by zapewnić że decyzja o rezultacie zostanie rozpatrzona po 30min.

  2) Rozważenie protestu przez Radę Nadzorującą Zawody zostanie rozpatrzona; wykluczając tych członków których narodowość jest ta sama co składającego protest zawodnika. Większość decyduje o wyniku rozpatrzenia protestu.

  3) Do ustalenia faktów, członkowie Rady Nadzorującej Zawody mogą zwołać sędziów przeciwko którym wysunięto protest i przesłuchać ich.

  4) Werdykt wydany przez Radę Nadzorującą Zawody jest ostateczny i nie może być wysunięte żadne inne odwołanie od tej decyzji.

     4. Procedury sankcjonowania

1) Prezydent WTF lub Sekretarz Generalny, lub w wyniku nieobecności, Delegat Techniczny mogą rozważać nad sprawą by powziąć natychmiastową akcje dyscyplinarną gdy jakiekolwiek z poniższych zachowań ma miejsce:

a. Wmieszanie się w prowadzenie zwodów

b. Podjudzanie widzów lub rozpowszechnianie fałszywych pogłosek

2) Jeśli zachodzi uzasadniony powód do ponownego przeglądnięcia sprawy, Na miejscowa Komisja Sankcji zostanie nałożona i zostanie nałożona natychmiastowa akcja dyscyplinarna. Rezultat zostanie ogłoszony w arenie i sprawozdanie zostanie wysłane do Sekretarza Generalnego.

3) W celu ustalenia faktów, Na miejscowa Komisja Sankcji może wezwać osoby zamieszane i przesłuchać je.

(Interpretacja)
Rada Nadzorująca Zawody musi być złożona z co najmniej pięciu spełniających niezbędne warunki i liczba członków musi być nieparzysta jeśli przewyższa pięciu członków.

(Wyjaśnienie #1)
Członkowie tej samej narodowości: Każdy członek Na miejscowej Komisji Sankcji który jest tej samej narodowości co uczestnik lub trener zamieszany zostanie odsunięty od głosowania. We wszystkich przypadkach, liczba osób w komisji musi być nieparzysta. Jeżeli Przewodniczący jest tym który nie spełnia wymaganych warunków, zostaje wybrany tymczasowy Przewodniczący przez pozostałych członków komisji.

(Wyjaśnienie #2)
Zastąpienie Sędziów: Przewodniczący Na miejscowej Komisji Sankcji może zaproponować Delegatowi Technicznemu do zmiany danego sędziego. Ponadto, Delegat Techniczny może poinstruować Arbitra Przewodniczącego o zastąpieniu zamieszanego sędziego.

(Wyjaśnienie #3)
Procedery Obrad: Procedury obrad by ogłosić rozwiązanie

1) Po przejrzeniu powodów protestu, Rada Nadzorująca Zawody wpierw zdecyduje czy protest jest „Dopuszczalny ” czy jest „Nie do przyjęcia” do obrady.

2) Jeśli konieczne, Rada może wysłuchać opinii od arbitra i sędziów, którzy zebrani zdecydują wraz z Radą.

3) Rada przejrzy pisemne zapisy na mocy których widoczna decyzja została wydana w zawodach.

4) Po naradzie, Rada wyda sekretne głosowanie by zdecydować większościową liczbą głosów o werdykcie.

5) Przewodniczący Rady spisze protokół dotyczący wyniku obrad i wygłosi wynik publicznie.

6) Przymusowe działanie zostanie wykonane zgodne z decyzją Rady.

(1) Błędy w ogłaszaniu wyników meczy: błędy w podliczeniach wyników meczy lub nie zidentyfikowanie zawodnika zostanie wycofana w wyniku decyzji

(Wyjaśnienie #4)
Na miejscowa Komisja Sankcji: procedury obrad odpowiadają tym z Rady Nadzorującej Zawody, a szczegóły dotyczące sankcji odpowiadają tym z Regulacji Sankcji.