Kliknij, aby otworzy? profil.
Dariusz ?wikli?ski 5 DanDaria ?wikli?ska 3 Dan
Nr licencji trenerskiej Polskiego Zwi?zku Taekwondo Olimpijskiego: 20000025Nr licencji trenerskiej Polskiego Zwi?zku Taekwondo Olimpijskiego: 20000260