Autor: Dariusz Ćwikliński

Program ten został przedstawiony do akceptacji władz Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego w pierwszej połowie czerwca 2011 roku.

Program organizacji szkolenia Poomsae w Polsce

Cele programu:

1. Usystematyzowanie zasad współzawodnictwa sportowego dla poszczególnych kategorii wiekowych.

2. Usystematyzowanie zasad wyłaniania, powoływania i organizacji szkolenia Kadry Narodowej Poomsae

3. Podniesienie rangi zawodów i poziomu technicznego Poomsae w Polsce

4. Stworzenie motywacji do treningu Poomsae zawodnikom najbardziej zainteresowanym tą konkurencją.

5. Wyłonienie grupy zawodników specjalizujących się w konkurencji Poomsae i będących w stanie nawiązać rywalizację na poziomie europejskim – impreza docelowa: XI Mistrzostwa Europy Poomsae.


Zasady wyłaniania i skład kadry narodowej

1. Kadra narodowa wyłaniana zostaje na okres 1 roku, rozpoczynający się i kończący wraz z rozegraniem Technicznych Mistrzostw Polski.

2. Skład kadry wyłaniany zostaje na podstawie wyników uzyskanych w TMP oraz Pucharze Polski (2 turnieje + finał).

3. Skład kadry zostaje wyłoniony na zasadach rankingu na podstawie wyników uzyskanych w w/w zawodach. Po każdym kolejnym starcie skład kadry jest aktualizowany, tzn. po TMP kadrę stanowią osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w TMP i jest to skład obowiązujący do czerwca danego roku tzn. do 1-go turnieju danej edycji Pucharu Polski. Następnie wyniki osiągnięte w pierwszych 2 startach wyłaniają kadrę na okres czerwiec – wrzesień itd. Do pierwszego startu w kolejnym roku tzn. do TMP (marzec danego roku) obowiązuje skład kadry z poprzedniego roku.

4. W rankingu punktowane są tylko 3 pierwsze lokaty w każdych w/w zawodach na zasadzie miejsce 1-e 15 pkt, miejsce 2-e 10 pkt, miejsce 3-e 5 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów w rankingu, o kolejności powołania do kadry decydują wyniki osiągnięte w ostatnio rozegranym turnieju.

5. Pary i drużyny nie muszą składać się z przedstawicieli tego samego klubu, jednak jakakolwiek zmiana personalna w składzie pary lub drużyny podczas kolejnego startu skutkować będzie naliczaniem punktów do rankingu od zera.

6. Sposób odczytywania wieku osób biorących udział w zawodach i powoływanych do kadry uwzględnia rok urodzenia, a nie dokładną datę narodzin.

7. Kadrę narodową tworzą:

Indywidualnie max. 10 osób:

 • 1 junior (15-17 r.ż.)
 • 1 juniorka (15-17 r.ż.)
 • 1 senior I (18-28 r.ż)
 • 1 seniorka I (18-28 r.ż)
 • 1 senior II (29-38 r.ż.)
 • 1 seniorka II (29-38 r.ż.)
 • 1 Master I M (39-48 r.ż.)
 • 1 Master I K (39-48 r.ż.)
 • 1 Master II M (49-58 r.ż)
 • 1 Master II K (49-58 r.ż)

Pary M+K max. 4 osoby:

 • Mix I (14-35 r.ż)
 • Mix II (powyżej 36 r.ż)

Drużyny (3 osoby tej samej płci) max. 12 osób:

 • Team I M (14-35 r.ż.)
 • Team I K (14-35 r.ż.)
 • Team II M (powyżej 36 r.ż)
 • Team II K (powyżej 36 r.ż)

Łącznie: 12-26 osób (wytłuszczono kategorie preferowane)


Organizacja szkolenia Kadry Narodowej Poomsae


Techniczne Mistrzostwa Polski

Puchar Polski

Starty zagraniczne

Konsultacje i szkolenia

Zgrupowania krajowe

Zgrupowania zagraniczne

styczeń
4 godz.luty
4 godz.marzec
4 godz.kwiecień
4 godz.maj
4 godz.czerwiec
4 godz.lipiec
4 godz.


7 dni

sierpień
4 godz.

7 dni


wrzesień
4 godz.paźdz.???

4 godz.listopad
4 godz.


7 dni

grudzień
4 godz.Starty krajowe - systematyczne i konsekwentne rozgrywanie TMP i turniejów Pucharu Polski ma na celu optymalne zaplanowanie cyklu przygotowań do startów.

Starty zagraniczne – mają charakter kontrolny. Proponowane terminy wydają się być optymalne ze względów szkoleniowych, aczkolwiek w rzeczywistości trzeba będzie dostosować je do odbywających się imprez.

Zgrupowania zagraniczne – mają mieć miejsce po 2-m (1-sza połowa lipca - Francja) i po 4-m (2-a połowa listopada - Turcja) turnieju, w założeniu, że uda się wykorzystać kontakty nawiązane na X ME. Organizacja zgrupowań zagranicznych ma na celu podniesienie motywacji zawodników pretendujących do kadry, a także przyspieszenie rozwoju i podniesienie poziomu Poomsae w Polsce.

W zgrupowaniach zagranicznych miałoby uczestniczyć:

 • 12 zawodników tzn. podstawowy skład kadry (pkt.7)
 • 1 trener
 • 3 sędziów

W przypadku jeśli w podstawowym składzie 12 osób okazałoby się, że ten sam zawodnik/a zakwalifikował się w więcej niż 1 konkurencji, wówczas powstały w ten sposób wakat można uzupełnić o zawodników z kategorii niepreferowanych lub zajmujących 2-e lokaty w rankingu.

Zgrupowania krajowe – przewiduje się jedno odbywające się cyklicznie w 2-j połowie sierpnia i o ile to możliwe prowadzone przez zaproszonych ekspertów (w roku 2011 przez reprezentanta Turcji).

W zgrupowaniach krajowych może brać udział większa liczba zawodników i sędziów, niż wskazana na zgrupowania zagraniczne.

Inne zgrupowania krajowe można organizować w miarę potrzeb np. przed startami zagranicznymi.

Konsultacje i szkolenia – będą odbywały się raz w każdym miesiącu w wybraną sobotę. Prowadzone będą przez Dariusza Ćwiklińskiego. Mogą w nich brać udział nie tylko zawodnicy kadry. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zgłoszenie się minimum 10 zainteresowanych, którzy wniosą opłatę 20 zł, co stanowi równowartość kosztów wynajmu sali na 4 godz.


Zasady współzawodnictwa sportowego zawodników od 15-go roku życia.

1. Sposób odczytywania wieku osób biorących udział w zawodach uwzględnia rok urodzenia, a nie dokładną datę narodzin.

2. Każdego roku regularnie tzn. co roku o tej samej porze, rozegrane zostaną 4 turnieje. Będą to:

 • Techniczne Mistrzostwa Polski - 1-sza połowa marca
 • 1-y turniej edycji Pucharu Polski - czerwiec
 • 2-i turniej edycji Pucharu Polski - 2-a połowa września
 • Finał Pucharu Polski - 1-sza połowa listopada

3. W trakcie turnieju rozgrywane są maksymalnie trzy rundy:

 • eliminacje
 • półfinał
 • finał

4. W żadnej z rund nie ma dodatkowego podziału na grupy. Kolejność występów poszczególnych startujących w 1-ej rundzie wyłoniona zostaje w wyniku losowania.

5. Kolejność występów w kolejnych rundach może być ustalona w wyniku ponownego losowania lub wg wyników osiągniętych w poprzedniej rundzie.

6. Nie ma ograniczeń co do liczby startujących tzn. nie ustala się granicy maksymalnej ilości biorących w niej udział zawodników, a granicę minimalną stanowi 1 startujący.

(uzasadnienie: w trakcie X ME Poomsae obowiązywała zasada: aby dana kategoria została rozegrana muszą być minimum 2 zgłoszenia – ostatecznie jednak wycofano się z tego przepisu i kategorię Master III, w której zgłoszona była tylko 1 zawodniczka przeprowadzono, a zawodniczce wręczono tytuł Mistrzyni Europy).

7. W kategorii junior dla poszczególnych rund obowiązują następujące limity:

 • Finał – 8 lub mniej zawodników w przypadku braku zgłoszeń
 • Półfinał - 16 lub mniej zawodników w przypadku braku zgłoszeń
 • Eliminacja – rozegrana zostaje w sytuacji gdy zgłosiło się więcej niż 16 zawodników

8. W pozostałych kategoriach dla poszczególnych rund obowiązują limity:

 • Finał – 5 startujących (tzn. zawodników, par, drużyn) lub mniej, w przypadku braku zgłoszeń
 • Półfinał – 10 startujących (tzn. zawodników, par, drużyn) lub mniej, w przypadku braku zgłoszeń
 • Eliminacja - rozegrana zostaje w sytuacji gdy zgłosiło się więcej niż 10 startujących

9. Po rozegraniu każdej z rund, do kolejnej przechodzą ci startujący, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Liczba startujących uzyskujących awans musi być zgodna z limitem obowiązującym w danej kategorii (pkt 7 i 8).

10. W poszczególnych rundach obowiązują układy zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:

Kategoria

Eliminacje

Półfinał

Finał

Junior (15-17 r.ż.)

Juniorka (15-17 r.ż.)

Taegeuk 4,5,6,7 Jang

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Senior I (18-28 r.ż.)

Seniorka I (18-28 r.ż.)

Senior II (29-38 r.ż.)

Seniorka II (29-38 r.ż.)

Taegeuk 6,7,8 Jang, Koryo

Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Master I M (39-48 r.ż.)

Master I K (39-48 r.ż.)

Taegeuk 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

Master II M (49-58 r.ż.)

Master II K (49-58 r.ż.)

Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon

Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu

Pary Mix M+K I (14-35 r.ż.)

Taegeuk 6,7,8 Jang, Koryo

Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin


Pary Mix M+K II (powyżej 36 r.ż.)

Taegeuk 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

Drużyny I M (14-35 r.ż.)

Drużyny I K (14-35 r.ż.)

Taegeuk 6,7,8 Jang, Koryo

Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Drużyny II M (powyżej 36 r.ż.)

Drużyny II K (powyżej 36 r.ż.)

Taegeuk 8 Jang, Koryo Keumgang, Taeback

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

W przeddzień lub w dniu zawodów, na odprawie technicznej należy wylosować układy obowiązujące dla poszczególnych rund:

Eliminacja – 2 spośród 4-ech obowiązujących tzn. każdy startujący zobowiązany jest do wykonania 2 wylosowanych układów, natomiast te, które nie zostały wylosowane, w tym turnieju nie będą wykonywane w ogóle

Półfinał - 2 spośród 4-ech obowiązujących dla finału i półfinału tzn. 2, które zostały wylosowane, będą wykonywane w pierwszej kolejności, a więc jako obowiązujące w półfinale

Finał - 2 pozostałe spośród 4 obowiązujących dla finału i półfinału tzn. każdy uczestnik finału zobowiązany jest do wykonania 2 układów, które nie zostały wylosowane do półfinału

11. W Technicznych Mistrzostwach Polski i turniejach Pucharu Polski (będących rankingiem do kadry narodowej) w konkurencji Poomsae tradycyjnego mogą startować wyłącznie zawodnicy posiadający minimum 2 Kup. Wyjątek stanowi kategoria junior w Technicznych Mistrzostwach Polski, w której dopuszczeni do startu mogą zostać zawodnicy posiadający minimum 4 Kup.

12. W pozostałych konkurencjach np. poomsae w stylu wolnym lub konkurencji rozbić, o ile takie będą rozgrywane, nie ma żadnych ograniczeń co do posiadanego stopnia.


Zasady współzawodnictwa sportowego zawodników poniżej 15-go roku życia.

Junior młodszy (kadet) 13-14 r.ż.

1. Sposób odczytywania wieku osób biorących udział w zawodach uwzględnia rok urodzenia, a nie dokładną datę narodzin.

2. Każdego roku rozegrane zostaną 4 turnieje. Będą to:

 • Eliminacje do Mistrzostw Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 • Finał Mistrzostw Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 • Bydgoszcz Cup - czerwiec
 • Warsaw Cup – listopad

3. Dla zawodników tej kategorii wiekowej prowadzony będzie ranking na najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę. Tytuł ten zostanie oficjalnie ogłoszony oraz nagrodzony dyplomem i pucharem.

4. W rankingu punktowanych jest 8 pierwszych lokat na zasadzie miejsce 1-e 8 pkt, 2-e 7 pkt itd. W rankingu uwzględnione zostaną wyniki osiągnięte w następujących zawodach:

W roku 2011:

 • Techniczne Mistrzostwa Polski w Łowiczu
 • Finał Mistrzostw Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 • Warsaw Cup

W latach kolejnych:

 • Finał Mistrzostw Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 • Bydgoszcz Cup
 • Warsaw Cup

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów w rankingu, o kolejności decydują wyniki osiągnięte w Finale Mistrzostw Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

5. W kategorii wiekowej junior młodszy wszyscy zawodnicy startują razem niezależnie od posiadanego stopnia.

6. W trakcie zawodów rozgrywana jest tylko jedna runda, w której wszyscy startujący wykonują te same 2 układy, wylosowane w przeddzień zawodów na odprawie technicznej.

7. Pula układów spośród której należy dokonać losowania obejmuje zakres Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang.


Młodzik 11-12 r.ż.

1. Sposób odczytywania wieku osób biorących udział w zawodach uwzględnia rok urodzenia, a nie dokładną datę narodzin.

2. Każdego roku rozegrane zostaną 3 turnieje. Będą to:

 • Bydgoszcz Cup - czerwiec
 • Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików - październik
 • Warsaw Cup – listopad

3. Dla zawodników tej kategorii wiekowej prowadzony będzie ranking na najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę. Tytuł ten zostanie oficjalnie ogłoszony oraz nagrodzony dyplomem i pucharem.

4. W rankingu punktowanych jest 8 pierwszych lokat na zasadzie miejsce 1-e 8 pkt, 2-e 7 pkt itd. Lokaty osiągnięte w Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików punktuje się zgodnie z powyższym w każdej z obu stref. W rankingu uwzględnione zostaną wyniki osiągnięte w następujących zawodach:

W roku 2011:

 • Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików - październik
 • Warsaw Cup - listopad

W latach kolejnych:

 • Bydgoszcz Cup - czerwiec
 • Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików - październik
 • Warsaw Cup – listopad

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów w rankingu, o kolejności decydują wyniki osiągnięte w ostatnim turnieju tzn. Warsaw Cup.

5. W kategorii wiekowej młodzik wszyscy zawodnicy startują razem niezależnie od posiadanego stopnia.

6. W trakcie zawodów rozgrywana jest tylko jedna runda, w której wszyscy startujący wykonują te same 2 układy, wylosowane w przeddzień lub w dniu zawodów na odprawie technicznej.

7. Pula układów spośród której należy dokonać losowania obejmuje zakres Taegeuk 2,3,4,5,6, Jang.


Dzieci poniżej 11 r.ż.

1. Sposób odczytywania wieku osób biorących udział w zawodach uwzględnia rok urodzenia, a nie dokładną datę narodzin.

2. Zalecane zawody, w których powinno się stworzyć możliwość startu najmłodszym adeptom to:

 • cykl turniejów Wesołek Cup
 • Bydgoszcz Cup - czerwiec
 • Warsaw Cup – listopad

3. W konkurencji poomsae dzieci obowiązuje podział na 2 kategorie wiekowe:

 • Dzieci Starsze 10-9 r.ż. - obowiązuje zakres Taegeuk 1,2,3,4 Jang.
 • Dzieci Młodsze 8 r.ż. i młodsi - obowiązuje zakres Taegeuk 1,2 Jang.

W każdej z obu w/w kategorii wiekowych wszyscy zawodnicy startują razem niezależnie od posiadanego stopnia.

5. W trakcie zawodów rozgrywana jest tylko jedna runda, w której wszyscy startujący wykonują te same 2 układy. W kategorii Dzieci Starsze w przeddzień lub w dniu zawodów na odprawie technicznej należy wylosować 2 układy z zakresu Taegeuk 1,2,3,4 Jang.