Zarząd:

  • Dariusz Ćwikliński - Prezes
  • Piotr Kroschel - Wiceprezes
  • Damian Domagała - Sekretarz, Skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Marek Malinowski - Przewodniczący
  • Marta Wojciechowska
  • Zbigniew Wiktorski